Zásady ochrany osobních údajů - GDPR

Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:

  • Správcem osobních údajů jsem já,
    Andrea Ďurinová,  IČ 65918959,  prezentovaná na www.pohodaduse.eu
  • Uživatelem jste Vy, zákazník.

Velmi si vážím Vaší důvěry a kladu velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Veškeré osobní údaje zpracovávám výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem těchto  zásad je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek www.pohodaduse.eu

 

1)    Zpracování osobních údajů pro zasílání novinek, poskytování služeb nebo zboží.

a) V případě zájmu návštěvníka o zasílání novinek a dalších reklamních sdělení nebo poskytnutí služby či zboží budu za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu emailové adresy. Pokud návštěvník poskytne rovněž své identifikační údaje (titul, jméno, příjmení, telefon, datum narození) a jiné osobní údaje v dobrovolném rozsahu za konkrétním účelem, se kterým souhlasil v den poskytnutí těchto údajů.. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů.

b) Osobní údaje dle bodu 1 a) poskytnuté před datem 25.5.2018 uchovávám až do písemné žádosti o jejich výmaz tedy odvolání svého souhlasu na adrese Andrea Ďurinová, Rezkova 1668, 753 01  Hranice nebo emailem andrea.durinova@centrum.cz nebo SMS na telefonním čísle 606 483 151 nebo kliknutím na tlačítko  Z odběru se můžete odhlásit na konci emailu, který zašlu všem stávajícím kontaktům. V tomto upozorním na změnu podmínek Ochrany osobních údajů do data 25.5.2018.

c) Od data 25.5.2018 začnu zpracovávat osobní údaje nového klienta či návštěvníka až poté, co návštěvník udělí souhlas pro zasílání novinek a následně přihlášení k odběru potvrdí dle instrukcí v doručené emailové zprávě. Nebude-li přihlášení k odběru potvrzeno z registrované e-mailové adresy, zadané údaje budou bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

d) Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 10 let nebo do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů budu provádět sama.

e) Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adrese Andrea Ďurinová, Rezkova 1668, 753 01  Hranice nebo emailem andrea.durinova@centrum.cz nebo SMS na telefonním čísle 606 483 151. Udělený souhlas lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz nebo kliknutím na tlačítko  Z odběru se můžete odhlásit na konci   zaslaného newsletteru nebo reklamního sdělení. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení možné.

2)  Další práva spojená s ochranou osobních údajů

   Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů, či v případě uplatnění výše uvedených práv se mohou dotčené osoby na mě obracet  jakýmikoli prostředky, respektive kontakty uvedenými viz výše nebo kontakty na www.pohodaduse.eu