JAK ZÍSKAT ROVNOVÁHU -5 elementů, Hranice

13.10.2018 09:00

A  udržet si ji v těžkých životních situacích.

Prožitkový kurz práce s pěti elementy.  Nacítění vlastního středu, jeho zakotvení.  A jednoduché techniky rychlého návratu do rovnováhy.

Cíl:  „Být hvězdou svého života.“

Kurz je určen laikům, kteří hledají v této náročné době svůj střed=rovnováhu. Nebo těm, kteří si ji chtějí trvale udržet.  Pracovníkům v pomáhajících profesích: ve školství, zdravotnictví, na úřadech, v sociálních službách. Výbornou přidanou hodnotou jistě také masérům, fyzioterapeutům, kosmetičkám, kadeřnicím apod.

Na tento kurz volně navazují:

* Stálé zdraví s 5 elementy  - jejich souvislosti a vliv na naše zdraví. Staré lidové techniky pro návrat k rovnováze fyzického těla i těl jemnohmotných.        Termín: 27.10.2018

* Zdravé vztahy s 5 elementy – využití elementů k udržení rovnováhy našich emocí, zdravého vztahu k sobě i k druhým. Rovnováha v rodině, ve škole, v práci…  Termín: 17.11.2018

* Intuice s 5 elementy -  využití  smyslů hmotných i jemnohmotných. Mimosmyslové vnímání podle 5 elementů, jeho rozvíjení a následování. Práce s kyvadlem.  Termín: 8.12.2018

 

 

Lektorka: Andrea Ďurinová 

Termín: 13.10.2018od 9.00- do  19:00 hodin

 

S sebou pohodlné oblečení, svačinku, přezůvky. Na oběd si zajdeme do blízké restaurace. Ostatní dle propozic zaslaných týden před kurzem všem přihlášeným účastníkům.

Kde: Centrum Pohoda duše a těla, Na Náspech 78, Hranice

Cena: 1200 Kč

Přihláška on-line

Pro absolventy Systému přírodního léčení a vzdělávání Hadži-ki sleva 50%.

Z důvodu omezeného počtu účastníků, je třeba zaslat závaznou přihlášku  a  zálohu 500 Kč na účet Fio banka, a.s. 2600377855/2010,

variabilní symbol -Vaše telefonní číslo, do poznámky uveďte název akce.

 

Těším se na Vás lektorka Andrea

Lektorka: Andrea Ďurinová 

Termín: 17.11.2018, 9.00- cca 19:00 hodin

S sebou pohodlné oblečení, svačinku, přezůvky. Na oběd si zajdeme do blízké restaurace. Ostatní dle propozic zaslaných týden před kurzem všem přihlášeným účastníkům.

Kde: Centrum Pohoda duše a těla, Na Náspech 78, Hranice

Cena: 1200 Kč

Přihláška on-line

Pro absolventy Systému přírodního léčení a vzdělávání Hadži-ki sleva 50%.

Z důvodu omezeného počtu účastníků, je třeba zaslat závaznou přihlášku  a  zálohu 500 Kč na účet Fio banka, a.s. 2600377855/2010,

variabilní symbol -Vaše telefonní číslo

 

Těším se na Vás lektorka Andrea