Jsem máma, která žije život plný pestrých událostí, jako každý z vás.

Prožívala jsem mnoho náročných situací a okolností, které jsem musela stále překonávat. Přinášely mi do života trápení na těle, na duši i ve vztazích. Někdy ve věku 23 let jsem pochopila: „Dokud v sobě nic nezměníš, nemůžeš čekat jiné výsledky.“

Začala jsem číst knihy osobního rozvoje. Pracovat s lidmi, kteří na sobě pozitivně pracovali a jejich realita vykazovala výsledky, ketrých jsem v různých oblastech svého života chtěla dosáhnout. Pak jsem prošla kurzem léčení s Archanděly, které mě velmi oslovilo a inspirovalo hledat  mou cestu duchovního růstu. V roce 2004 jsem poznala mé duchovní učitele a přátele Marcelu Chadžijskou a ing. Miroslava Hadaše. Nastoupila jsem báječnou cestu Hadži-ki, která mi doslova změnila život. Přála bych každému tolik požehnání, kolik se mi na této cestě dostalo.

Naučila jsem se, že v harmonii se uzdravuje tělo i mysl. Uzdravují se vztahy a vytváří okolnosti, situace v souladu s láskou, zdravím a lehkostí bytí. Osvojila jsem si mnoho metod pro vytváření rovnováhy na mnoha úrovních bytí pro sebe i druhé. Od roku 2010 jsem s láskou, vděčností a pokorou předávala tato učení dál  a pomáhala potřebným. 

Bohužel státní aparát a legislativní úpravy se postupem těch 10 let stále více odchylují od Boha, Lásky  a Přírodních Zákonů. A já si nemohu dovolit se od nich nechat také odchýlit. Proto jsem udělala rozhodnutí ukončit svá živnostenská oprávnění k 30.4.2021.

Přeji všem bytostem stálé zdraví, štěstí, lásku a čisté dobro.

S láskou vaše

Andrea Ďurinová