Hadži-ki® 

příroda neustále reaguje na emanaci - projevení Božích sil

  • klíč k léčivé energii  lásky a přátelství

  • Logo Hadži-ki - dvě srdce v nekonečnu - vyjadřují nekonečnou lásku a přátelství, ze středu vystupuje  Caduseus znak lékařů, lékárníků a léčitelů je rovněž znakem Archanděla Rafaela - léčitele a ranhojiče

  • napojení na  vitální všude přítomnou energii, přijímanou  specifickým způsobem - prostřednictvím zářiče - loga Hadži-ki

  •  není potřeba užití žádných dalších symbolů

  •  aktuální jemné vibrace jsou přijímány z vyšších oktáv

  •  život v souladu s těmito vybracemi =  harmonický duchovní životní styl       

Je to nová možnost čerpání Boží energie.

  • tento způsob umožňuje užití jemnějšího frekvenčního spektra pro práci v mentálních a duchovních rovinách, umožňuje zrychlené odpracování karmy
  • logo Hadži-ki je klíčem pro užití  zrychlených vibrací důležitých pro tuto dobu ( v této době je již zlaté logo Hadži-ki® zařazeno mezi archetypy kosmického jazyka)
  • Hadži-ki umožňuje spojit  všechny energie podporující život na Zemi v souladu s Božím plánem
  • k plnému čerpání božích energií skrze Hadži-ki a splynutí s Jednotou lze postupně dospět  - viz výuka v SPLAV

Citlivým vnímáním přírodních zákonů zaznamenáváme změny a můžerme se s nimi sladit. Jsou to vitální energie, které můžeme využít v takové míře, jak jsme připraveni. Hadžiki, Reiki, Schambala atp. jsou způsoby čerpání - nikoliv Zdroj!

Každá škola připravuje své žáky na přijímání energií Stvořitele, cíl je stejný. Každý má možnost si vybrat takový způsob, který mu vyhovuje. Škola ponechává jedinci autonomní přístup k vnímání veškerého vnějšího světa, získaného vlastní zkušeností a využitého individuálním  způsobem.(„hagios“ význam převzatý z latinského přepisu aramejských a arabských podob "hadži" - jedinec usilující o dobro, tedy člověk nábožný, svatý. Hagioterapie - obor, který využívá mytologických příběhů).

Zkuste si:

 Zkuste si v duchu zašeptat 3x ,Hadži-ki přijď a představte si logo uvnitř hlavy nejlépe ve zlaté barvě, nadechněte je do srdce....pokud pocítíte jemné chvění nebo zvláštní mrazení apod. okolo srdce nebo na rukou, pak je to znamení, že jste připraveni na cestu.


Více zde: