Systém přírodního léčení a vzdělávání Hadži-ki

 

 Tato esoterická škola má tradici od roku 2004. Cykly prošlo stovky studentů. Celé učení se postupně vyvíjelo a  vznikl ucelený posloupný systém. Ten zaručuje studentům plně vniknout do základních tajů esoterních věd, do abecedy mystiků, bez kterých nelze vědomě užívat potenciály v nás i mimo nás. 
Frekventanti získávají praktické zkušenosti a dokonalý nadhled nejenom pro kterýkoliv esoterický obor, ale i pro běžný život a jeho kvalitu. Akademie znamená všestranný výcvik, který umožňuje doplnit si zbývajících 80% zkušeností k informacím získaným z dostupných písemných materiálů. Nová zkušenost pomáhá v sobě objevit skryté schopnosti, stát se léčitelem, umělcem, odborníkem...nebo spokojeným partnerem.... s plánem své duše může souznít každý. To je pravý pocit štěstí.

     Studium je současně sebezkušenostním výcvikem a má výrazný ozdravný efekt pro tělo i duši, přináší nové možnosti a schopnosti.

   Více 

Lektorský sbor AUM:    Mistři a zakladatelé:  Marcela Chadžijská a Ing.Miroslav Hadaš

                                         lektoři ČR:  Mistri  Andrea Ďurinová, Jana Barešová

                            
____________________________________________________________________

Co nabízíme :

  • vzdělávání s léčivým programem

  • individuální ošetření a diagnostiky

  • skupinové terapie, kurzy a pobyty

___________________________________________________________________________________________

"Teorii jak mají věci fungovat se dozvídáme z literatury, z masmédií, webinářů na sociálních sítích a z přednášek, k pravému pochopení dospějeme prožitkem."

 

 

Akademie léčitelských umění (ALU)

Přírodním léčitelem za 1 rok 
Duchovním léčitelem za 2 roky

Studiem na naší Akademii získáte více než titul, stanete se odborníkem, který skutečně pomáhá.

1. stupeň 

praktický výcvik v přírodě  - 5 -ti denní pobyt

 Přírodní zákony a rozvoj smyslového vnímání,
 zvýšení vnímavosti  a ladění smyslů pomocí
 pěti elementů ve všech podobách.
 Splynutí s přírodou, rituály, zvýšení přirozených schopností.

  Cíl:  Uvolnění vnitřního potenciálu, rozšíření schopností a talentu.

          Kvalitní základy pro spokojený život a další studium.

     

 Zasvěcení 1. stupně Hadži-ki 

 závěrečný seminář 1.st. / pá-ne

  Praktický výcvik léčení živlovými energiemi
  Napojení na boží energii prostřednictvím Hadži-ki a zasvěcení H1

  Praktický výcvik práce s energiemi H
  Čakry, harmonizace a léčení na dálku, užití orákulí,
  Léčebný kód

  Cíl: Bezpečné napojení na vyšší vibrace

         Synchronizace pro skupinovou práci

Uplatnění: Ve vlastní tvořivosti, základy léčení přírody, sebe a rodiny

Termín : 22.-26.2.2015

Přihláška On-line

Cena 6 000,- Kč
při jednorázové platbě celého balíčku 1. st. ALU - sleva 600,-  Kč

nebo 3 600,- + 2 400,- víkend se zasvěcením
v ceně jsou skripta   Příručka "Očistné tělové svíce"
autorů M. Chadžijské a Ing. M Hadaše  + 2 tělové svíce

__________________________________________________

2. stupeň

praktický výcvik - 2. st. zasvěcení

 5 - víkendů 1x za 5-6 týdnů

 1. víkend BSFH ®

   Somatologie, psychosomatika, práce s tělem
    Energetické  mapy těla, síla myšlenky
    Pozitivní myšlení, síla odpuštění

 2. víkend se zasvěcením do H 2. st.

   Astrální a mentální tělo
   Otevření 6. smyslu na 2. úrovni,

   Diagnostické metody a léčení, léčení budov

3. víkend diagnostický

   Typy diagnostik a léčení energetických těl,
   Práce s energiemi jemno-hmotných těl,

   Léčení karmických záznamů

 4. víkend mentální léčení

   Léčení andělskými energiemi a archandělskými energiemi,
   Mentální operace, meta-morfózní masáže

 5. víkend - seminář se zasvěcením do H 3. st.

   Otevření 6. smyslu na 3. úrovni
   Práce s klientem
   Získání znalosti pro práci s fyzickým a mentálním tělem

  Cíl: Získání znalosti pro práci s fyzickým a mentálním tělem

                            za účelem diagnostiky a uzdravování.

 Uplatnění:      Přírodní léčitel

___________________________________________________________________________

Cena 2. stupně 12 000,- (při samostatné jednorázové platbě sleva 1000,-)
v ceně jsou skripta

Cena celého balíčku 1. stupeň a 2. stupeň ALU 17 000,-
v ceně je Příručka Očistné tělové svíce + 2 svíce a skripta
Cena pro rodinné příslušníky - sleva 50% ze základní částky, lze uplatnit pouze jednu slevu
Platby pro cykly s doplatkem rozděleným max. na dvě částky 6000,- a 6000,-.
Druh platby zvolte s přihláškou, dle toho bude vystavena faktura.
V ceně není započítáno ubytování a strava.

_____________________________________________________________________________

3. stupeň

praktický výcvik alternativní psychologie

        5 - víkendů 1x za 5-6 týdnů

   Souvislosti a psychologie jednotlivých období  

   Fenomény životních etap

   Víkendy:               

    1. Zrození
    2. Dětství

    3. Dospívání
    4. Dospělost
   5. Stáří a umírání

 Cíl: Výcvik moderních alternativních psychoterapeutických metod.

       Kvalitní sebe-zkušenostní výcvik pro osobní rozvoj

       a terapeutickou práci

  Uplatnění:  Duchovní léčitel

______________________________________________________________________________

Cena 12 000,- (při jednorázové platbě sleva 1000,-)
v ceně je kniha "Fenomény životních etap" autorů Marcely Chadžijské a Miroslava Hadaše
Cena pro rodinné příslušníky - sleva 50% ze základní částky, lze uplatnit pouze jednu slevu

Platby pro cykly s doplatkem rozděleným max. na dvě částky 6000,- a 6000,-.
Druh platby zvolte s přihláškou, dle toho bude vystavena faktura.
V ceně není započítáno ubytování a strava.

 _____________________________________________________________________________

Všechny víkendové semináře začínají pátkem večer a končí v neděli odpoledne.

 

Tematické, doplňkové a doprovodné akce  jsou vyhlašovány v aktuálních termínech.

Slevy pro frekventanty a absolventy 10-20%.

_____________________________________________________________________________

4. stupeň

Mistrovská cesta - Spirituální vnímání

 Filosofie, mysteria, Bible, Kabala

Cíl: Osvojení duchovní filozofie a příprava kvalitních lektorů pro jakýkoliv obor

             

Uplatnění: Mistr, učitel Hadži-ki                                          
 

__________________________________________


Více zde: