Nabízím pomocnou ruku na cestě, kterou jsem prošla... 

v prostoru lásky, pochopení a harmonie