Nabízím pomocnou ruku na cestě, kterou jsem prošla... 

v prostoru lásky, pochopení a harmonie.

 
Těším se na vás
 
Andrea Ďurinová